Project Description

RT studio, Pariz

Kao podizvođači jedne Britanske kompanije, izvodili smo televizijski video sistem, postavljali instalacije i povezivali opremu.

MOS-AV tim od 6 tehničara bio je odgovoran za povezivanje instalacija u rekovima, terminiranje svih konektora sa ispitivanjem kablova i ugradnju AV opreme.

Detalji projekta

Projekat:RT studio, Pariz

Lokacija: Pariz, Francuska

Godina: 2017.