mos-av logo

Extra Low Voltage Solutions Worldwide

Solarne elektrane

MOS-AV je kompanija koja ide u korak sa novim izazovima na polju zelene energije, posebno na polju solarne energije. Naši licencirani projektanti i iskusni radnici na terenu garantuju kvalitet poštovanje rokova. MOS-AV je siguran partner koji će zadovoljiti sve potrebe investitora na polju izrade solarnih elektrana, od izrade početne studije izvodljivosti do izrade kompletne infrastrukture i montaže opreme po principu “Ključ u ruke”. Naši inženjeri poseduju licence za projektovanje energetskih postrojenja, dugogodišnje iskustvo koje je pokazalo precizan i analitičan pristup svakom projektu pojedinačno.

Naša ponuda za solarne elektrane bilo koje snage i
tipa povezivanja sadrži:

Izradu projektne dokumentacije:

- Idejno rešenje i ekonomske analize isplativosti investicije,
- Tehnički projekat sa detaljnom i pouzdanom analizom,
- Merenje uticaja topologije terena na insolaciju,
- Građevinski projekat (za objekat ako se gradi).

Nabavka savremene opreme poznatih i renomiranih proizvođača,
koja zadovoljava najnovije Evropske standarde pouzdanosti i kvaliteta:

- Solarne panele,
- Invertore i transformatore,
- Montažna oprema, kablovi i vodovi,
- Razvodne kutije i osiguračke elemente

Izgradnju elektrane, testiranje i puštanje u rad.
Solarni_paneli

Na polju solarnih investicija, svojim klijentima pružamo potpunu uslugu u analizi buduće investicije, pronalaženju pouzdane, visokotehnološke opreme, solarne panele proverenih svetskih proizvođača, velike efikasnosti i visokim održanjem karakteristika tokom eksploatacije, koji zadovoljavaju najveće standarde u oblasti solarnih modula, TUV, CE, IEC, UL, DVE, PV CYCLE.

U postrojenja ugrađujemo najpouzdanije solarne invertore visoke efikasnosti i malog šuma, tako da klijent nema problema sa zadovoljenjem uslova kod lokalne elektromreže za neometano distribuiranje električne energije. Garancija kvaliteta naših inverotra je najveća koju daju proizvođači u svetu, pružaju visoko pouzdan rad i malu disipaciju, tako da uz implementirane savremene MPPT algoritme, svakoj solarnoj elektrani omogućavaju najveću moguću konverziju solarne energije u električnu.

Montažna oprema je sertifikovana za solarna postrojenja, uz najstrože standarde o koroziji, čvrstini, i težini koju može da nosi, što nam omogućava da montiramo fotonaponske panele na svim mestima, izloženih svim klimatskim uslovima. Uz to dodajmo da koristimo standardizovane kablove za PV instalacije kao i osigurače koji obezbeđuju siguran i pouzdan prenos DC i AC struja u dugom vremenskom periodu. Dakle, sve je podređeno vrhunskom kvalitetu, pouzdanosti sistema i maksimalnoj efikasnosti fotonaponskog sistema bilo koje snage.

Svi naši klijenti mogu dobiti različite vrste usluga, od izrade ekonomske studije kojom mogu videti isplativost uloženog novca, vreme povraćaja investicije, preko detaljne tehničke dokumentacije rađene po evropskim standardima za PV sisteme, do montaže i puštanja u rad elektrane. Projektujemo i montiramo grid-tie i off-grid sisteme.

Grid-tie (ili on-grid) su oni koji su povezani na mrežu i koji obezbeđuju učešće u proizvodnji električne energije za prodaju Elektroprivredi. Sticanjem statusa povlašćenog proizvođača svaki investitor dobija sigurno tržište na ugovoreni period, tako da se ulaganje u on-grid solarne sisteme danas jako isplati. Našim klijentima pružamo pouzdanu tehničku projektnu dokumentaciju kojom se aplicira za dobijanje građevinske dozvole, a potom i za sticanje Statusa povlašćenog proizvođača.

Postavljanje_solarnih_panela

Kod off-grid sistema nudimo takođe široku lepezu usluga, posebno za vikendice, brodska postrojenja, meteorološke stanice, svuda gde je potrebno nezavisno pouzdano snabdevanje ili je objekat u nemogućnosti da se poveže na mrežu. Tu su PV moduli idealno rešenje, a naš tim se stara da se tako i ostvari na terenu. Time se dobija pouzdano snabdevanje električnom energijom sa željenom autonomijom sistema kao i željenim karakteristikama. Naravno, izlazimo u susret svim zahtevima kupca, od savetodavne do potpune ugradnje, tako da i druga rešenja možemo ponuditi zavisno od potreba kupca. Posebno ističemo rešenja za vikend naselja, bungalove na planini i moru, kraj jezera ili sportskih centara. Ovime na brz i jeftin način, bez ikakve teškoće se dobija besplatna energija, a izbegava mukotrpna admistristracija, papirologija i građevinski radovi koji mogu biti daleko skuplji od celog solarnog postrojenja. Ako želite uvek toplu vodu, pouzdano snabdevanje strujom svih uređaja u svojim vikendicama ovo je idealno rešenje.

Naša referenca je projakt izrade solarne elektrane u Blacu snage 250 kWp, povezane na Elektromrežu Srbije. Na izradi tehničke dokumentacije sarađujemo i sa Darkom Bjelopavlovićem, autorom i vlasnikom sajta www.solarnipaneli.org na kome postoje detaljne informacije o fotonaponskim sistemima i obnovljivim izvorima energije.