Project Description

Video zid u kontrolnom centru, Johovac

Isporuka i montaža video zida kao deo sistema za nadgledanje saobraćaja kao podizvođač lokalnog sistem integratora.

Obavili smo instalaciju video zida dimenzija 4,8m x 1,4 m koji se sastoji od 8 displeja 55″ sa tankom ivicom i bazelom od 3.5mm. Kontrolni sistem se sastoji od video procesora koji ima 11 anlogno/digitalnih ulaza. Za montažu displeja je korišćen specijalno pravljen nosač nemačke firme EHM-visualsystems.

Detalji projekta

Projekat: Kontrolni centar, Johovac

Lokacija: Johovac, Bosna i Hercegovina

Godina: 2016.