Project Description

Pulsec

Ožičenje i instalacija u kontrolnom centru, implementacija led wall-a.

Projekat: Pulsoc bezbednosno operativni centar

Tip projekta: Integracija sistema za distribuciju i prikazivanje video signala sa širokog spectra izvora, kao i njihovo grupisanje spram potrebe korisnika.

Lokacija: Beograd, Srbija / Banja Luka, Republika Srpska

Broj uključenih ljudi: 2 inžinjera / 4 tehničara

Dužina radova: 4 dana, po lokaciji.

Datum završetka radova: 10/2022

Zahtev klijenta:Klijent je izrazio želju da svo prisutno osoblje u prostoriji može da vidi sve podatke koji su im potrebni da bi dali adekvatne analize svojih zadataka i odreagovali na najbolji mogući način.

Naše rešenje: Kompanija MOS-AV se oslonila na Sharp/Nec UN552V i C750Q ekrane visoke rezolucije kako bi svako slovo, detalj na slici, kao i video bio vidljiv svakome u prostoriji, kao i jedinstven video matriks koji omogućuje svim korisnicima da zajedno uređuju prikaz svih potrebnih podataka i informacija na ekranima.