Project Description

Zakaria Paliashvili, Nacionalni akademski teatar opere i baleta

Izrada glavnog projekta kompletnog Audio Video sistema. Nadzor nad izvođenjem audio-video instalacija i montažom opreme kao podizvođač ispred nemačke firme koja je bila glavni sistem integrator.

Projektovan je moderan sistem koji uključuje sistem glavnog ozvučenja, opšteg razglasa, interkom sistema, sistema svetlosnog obaveštavanja, kao i najsavremeniji sistem rutiranja digitalnih audio i video signala. Ceo sistem sadrži 110 komunikacijskih audio-video kutija. Utrošeno je preko 30km raznih audio-video kablova uključujući i energetske. Za potrebe opere isporučen je najsavremeniji surtitle sistem iz naše serije DRINA 32k. Na pozicijama Frontfill zvučnika je isporučeno 16 komada M-20D zvučnika.

 

Detalji projekta

Projekat: Zakaria Paliashvili, Nacionalni akademski teatar opera i balet

Lokacija: Tbilisi, Gruzija

Godina: 2013 – 2015.